Terug

Pavlos Anastasiadis, Staff Development & Analytics, works in CROP’s IT audit team in Amersfoort since 2022. He came over from Greece to start up his working career with CROP in the Netherlands.

 

Pavlos Anastasiadis, Staff Development & Analytics, werkt sinds 2022 in het IT-audit team van CROP. Hij is overgekomen uit Griekenland om zijn werkcarrière bij CROP te beginnen.

(Lees de Nederlandse vertaling onderaan deze pagina.)

Can you shortly introduce yourself?

“I’m Pavlos, 26 years old, and I work in the data analytics team. In my free time I like to play sports; I practise volleyball and I frequent the gym quite a bit. I also enjoy coding in my spare time.”

“I like to try different coding languages and build applications and games. Anything, really. For my last project, I created a kind of scoreboard for bouldering, that me and my girlfriend can use. It’s fun to code and you get to learn on the side. Plus, there’s no time pressure or expectations with these projects.”

How would your colleagues describe you?

“I’d like to think that I’m friendly, empathetic and approachable. I really care for my colleagues. I truly feel happy when I hear good news about them and get sad when something is wrong.”

“It’s risky to describe your colleagues as friends, because a lot of the relationship depends on your work interactions, still, it’s the most fitting way to describe them.”

How did you end up at CROP?

“After university I was looking for a job. I had a common connection with Jack, our IT-audit Director. Jack saw I had a similar skillset to his, and that brought two and two together. Then I packed my things and went abroad. Finding suitable housing here was a nightmare, but with a little help of the people at CROP I was able to find a place.”

“That was only possible because of an open atmosphere and friendly people. Being able to depend on each other intensifies the good moments and eases out the bad ones.”

So, what’s your job like?

“We recently made a harder split between data analytics and IT audit, and I’m focusing more on the data analytics side. In practice, we are still a small team. If there’s a problem, whoever has time just picks it up.”

“We are expanding, and more juniors join our workforce. So, there’s a great dynamic. We are also getting more female developers, which I’m feeling happy about since women are typically underrepresented in the field.”

Can you name something you are proud of?

“Well… I’m proud that Data Analytics is now it’s own thing within CROP. I believe it’s going to bring a lot in the future. I’m also proud of my manager, Timothy. How he works and how he handles situations is very inspiring.”

What advice would you give to future CROP employees?

“If applying seems like a big step, you can also arrange an introductory call with the recruitment team or a manager. Most managers happily reserve some time for a quick call, so you can ask some specific questions before you apply. It also makes for a good first impression.”

“Also, if you don’t have the particular skill mentioned yet, don’t worry. Just contact the recruiters. They are very happy to hear from you regardless.”

Are you also considering starting your career at CROP? Contact us or see our vacancies.

————————————

“Ik geef echt om mijn collega’s.”

Pavlos Anastasiadis werkt sinds 2022 in het IT-auditteam van CROP. Hij is overgekomen uit Griekenland om zijn werkcarrière bij CROP te beginnen.

Kun je jezelf kort voorstellen?

“Ik ben Pavlos, 26 jaar oud en ik werk in het data analytics team binnen IT audit. In mijn vrije tijd sport ik graag; ik doe aan volleybal en ik ga vaak naar de sportschool. Ook houd ik van coderen.”

“Ik vind het leuk om verschillende coderingstalen uit te proberen en applicaties en games te bouwen. Ik bouw eigenlijk van alles. Voor mijn laatste project heb ik een soort scorebord voor boulderen gemaakt, dat ik en mijn vriendin kunnen gebruiken. Het is leuk om te coderen en je leert er ook nog van. Bovendien zijn er geen tijdsdruk of verwachtingen bij deze projecten.”

Hoe zouden je collega’s je omschrijven?

“Ik denk graag dat ik vriendelijk, empathisch en benaderbaar ben. Ik geef echt om mijn collega’s. Ik voel me echt blij als ik goed nieuws over hen hoor en word verdrietig als er iets mis is.”

“Het is riskant om je collega’s als vrienden te omschrijven, omdat veel van de relatie afhangt van je werkinteracties. Maar toch is het voor mij de meest passende manier om ze vrienden te noemen.”

Hoe ben je bij CROP terechtgekomen?

“Na de universiteit was ik op zoek naar een baan. Ik had een gemeenschappelijke connectie met Jack, onze IT-audit directeur. Jack zag dat ik dezelfde vaardigheden had als hij en dat bracht ons bij elkaar. Toen pakte ik mijn spullen en vertrok naar het buitenland. Het was een nachtmerrie om hier geschikte huisvesting te vinden, maar met een beetje hulp van de mensen van CROP kon ik een plek vinden.”

“Dat was alleen mogelijk door de open werksfeer en vriendelijke mensen. Op elkaar kunnen vertrouwen versterkt de goede momenten en verzacht de slechte.”

Hoe ziet je baan eruit?

“We hebben onlangs een hardere splitsing gemaakt tussen Data Analytics en IT audit, en ik richt me meer op de data analytics kant. Maar in de praktijk zijn we nog steeds een klein team. Als er een probleem is, pakt degene die tijd heeft het gewoon op.”

“We breiden uit en er komen meer junioren bij. Dat geeft een fijne dynamiek. We krijgen ook meer vrouwelijke developers, waar ik blij mee ben omdat vrouwen in dit vakgebied meestal ondervertegenwoordigd zijn.”

Kun je iets noemen waar je trots op bent?

“Nou… ik ben er trots op dat Data Analytics nu zijn eigen ding is binnen CROP. Ik geloof dat het veel gaat brengen in de toekomst. Ik ben ook trots op mijn manager, Timothy. Hoe hij werkt en met situaties omgaat is heel inspirerend.”

Welk advies zou je geven aan toekomstige CROP-medewerkers?

“Als solliciteren een grote stap lijkt, kun je ook een kennismakingsgesprek afspreken met het recruitmentteam of een manager. De meeste managers maken graag tijd vrij voor een kort gesprek, zodat je wat specifieke vragen kunt stellen voordat je solliciteert. Het zorgt ook voor een goede eerste indruk.”

“Als je nog niet over de genoemde vaardigheden beschikt, maak je dan geen zorgen. Neem gewoon contact op met de recruiters. Ze horen hoe dan ook graag van je.”

Ook je carrière starten bij CROP? Stuur ons een bericht!

sollicitatieprocedure

Ben je enthousiast over CROP of over een specifieke vacature? Neem contact op met één van onze recruiters of solliciteer direct via de website.

Sollicitatie

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis. We leggen met veel plezier uit wie we zijn, hoe we werken en wat we voor jou kunnen betekenen. Jouw wensen vinden we belangrijk.

Eerste gesprek

Met behulp van een assessment onderzoeken we waar jouw capaciteiten en ambities liggen. De uitkomst wordt – bij indiensttreding – tijdens het eerste jaar bij CROP ingezet als leidraad voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

Online assessment

In een tweede gesprek gaan we dieper in op de rol, functie, verantwoordelijkheden en het team. Vaak schuift er nog een andere collega uit het team aan, voor een nadere kennismaking.

Tweede gesprek

Gefeliciteerd! Iedereen is enthousiast, op basis van de gesprekken en jouw wensen doen we je een passend arbeidsvoorstel.

Arbeidsvoorstel

In eerste instantie ontvang je een jaarcontract met de intentie deze na een jaar om te zetten in onbepaalde tijd.

Contract